Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

ZBER BIOODPADU

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

8.5.2011

Tribúna nie je skákací hrad

Od začiatku fungovania námestia sme už viackrát museli opravovať, čo ľudia pokazili.

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Sadbové úpravy na námestí