Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

 POZOR !!!!!  TECHNICKÉ  SLUŽBY oznamujú , že v súvislosti s minimalizovaním šírenia vírusového ochorenia COVID-19 bude:

 

1. Zberný dvor pre verejnosť zatvorený

 

2. Verejné WC bude pre verejnosť zatvorené

 

3. Dom smútku - vyberanie poplatkov bude zatvorené. Smútočné obrady sa budú uskutočňovať len pre okruh najbližších 

 

4. Vývoz komunálneho  bude prebiehať nepretržite

 
 

ZBER BIOODPADU

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

19.5.2011

Zberný dvor

Počas roka sa mnohí občania Starej Turej púšťajú do rôzneho prerábania, upratovania a zvelaďovania svojich domov a okolia.


8.5.2011

Drobný stavebný odpad (DSO)

Žiadame občanov, aby z dôvodu udržiavania poriadku pri kontajnerových,


8.5.2011

Čo s odpadom na cintorínoch

Cintorín je miestom piety a odpočinku pre našich zosnulých, ale často býva i miestom oddychu a neraz i zastavenia


8.5.2011

Tribúna nie je skákací hrad

Od začiatku fungovania námestia sme už viackrát museli opravovať, čo ľudia pokazili.

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Sadbové úpravy na námestí