Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia

 

  AKTUALITY

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad?

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach, jeho následné zhodnotenie v kompostárni možno využiť ako hnojivo napríklad na verejnú zeleň a zároveň si pri jeho triedení ľudia uvedomujú koľko potravín končí v koši zbytočne.


TRIEDENIE ODPADU

TRIEDENIE ODPADU

Čo kam patrí?

 


 

202402220646490.kovy-menia-farbu-titulna-fotka

 


 

 


 

202303171130410.jarna-a-jedenna-kampa-21-3-cm

 

ODPADY

 

ÚDRŽBA MESTA

 


 

NAJBLIŽŠIE VÝVOZY ODPADU

Papraď, Durcova dolina, Drgoňova dolina, Černochov Vrch

 • 14.jún piatok

  ZKO PIATOK - Papraď, Durcova dolina, Drgoňova dolina a Černochov vrch + ulice: Družstevná, Podjavorinskej, Športová

Zobraziť viac +

Stará Turá - Rodinné domy

 • 14.jún piatok

  ZKO PIATOK - Papraď, Durcova dolina, Drgoňova dolina a Černochov vrch + ulice: Družstevná, Podjavorinskej, Športová

 • 19.jún streda

  BIOODPAD

 • 20.jún štvrtok

  Zber separovaného odpadu - plasty, papier, kovy

 • 25.jún utorok

  ZKO UTOROK - Topoelcká, Súš, Trávniky + ulice: 8. apríla, Dibrovova, Kozmonautova, Hlubockého, Holubyho, Komenského, Mýtna, Dubník, železničná stanica

 • 26.jún streda

  ZKO STREDA - ulice: Uhrová, Štúrova, Boženy Němcovej, Sasinkova, Hviezdoslavova, Lúčna, Slnečná, Sadová

Zobraziť viac +

Stará Turá - Kontajnerové stojiská

 • 14.jún piatok

  Plasty

 • 17.jún pondelok

  Zmesový komunálny odpad

 • 19.jún streda

  BIOODPAD Papier

 • 04.júl štvrtok

  Zber separovaného odpadu - plasty, papier, kovy

Zobraziť viac +

Topolecká, Súš, Trávniky

 • 25.jún utorok

  ZKO UTOROK - Topoelcká, Súš, Trávniky + ulice: 8. apríla, Dibrovova, Kozmonautova, Hlubockého, Holubyho, Komenského, Mýtna, Dubník, železničná stanica

Zobraziť viac +

Mesto Stará Turá

202203291019150.dizajn-bez-nazvu-5
Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 31

201404140848190.tsst