Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2017 24.4.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2017 28.3.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A10817949 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 3.1.2017 Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 16.5.2017 Zmluva o zbere , preprave a zhodnocovaní VŽP Rastislav Izakovič 41840143   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 2.6.2017 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP Kucharovic Ján 47519576   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 15.6.2017 Dodatok k zmluve o odbere odpadových plastov DURAMOL s.r.o. 36359203   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 4.7.2017 Zmluva o dielo 51/2017/08431 Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 7.7.2017 Zmluva o dielo Vladimír Černák - VEA 34548971   
Detail Faktúra vyšlá 2017363 9.8.2017 smeťová nádoba Chirana Energetika, s.r.o. 36303666   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2017 4.9.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.16/2016 POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2017 5.9.2017 Zmluva o dielo č.zhotoviteľa 88/2017/08431 Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Faktúra došlá 2017130 22.9.2017 kamenivo 0/63 APPIAS spol.s.r.o. 34133500   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 2.10.2017 Zmluva o dielo 017/2017 Norma s. r. o., p. Micka 34148159   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 19.7.2017 DOdatok č.3 k Zmluve onájme EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá 35825481   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 17.8.2017 Zmluva o dielo 76/2017/0843 Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 19.10.2017 Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 12.10.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 88/2017/08431 (20/2017) Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 25.10.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 76/2017/08431 (17/2017) Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2017 2.11.2017 Zmluva o prenájme J&D Trade Holding s.r.o. 47746301   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2017 29.9.2017 Zmluva o združených dodávkach zemného plynuč.SC2017/203/Technické služby Stará Turá MET Slovakia, a.s. 45860637