Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2016 10.2.2016 Dohoda o preložke SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Faktúra došlá 6800000074 16.3.2016 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2016 5.2.2016 Zmluva o vzájomných plneniach v OH AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2016 5.2.2016 Zmluva o zhodnocovaní VŽP ALATERE s.r.o. 47158166   
Detail Faktúra vyšlá 2016105 18.4.2016 dovoz zeminy Valenta Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2016 19.4.2016 Zmluva č.130416/1424 na odber a prepravu odpadov ... VYFAKO spol. s. r. o. 36555355   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2016 2.5.2016 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP Materská škola, p. Sládková 36129453   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 19.5.2016 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlá 201616 22.2.2016 Dodávka kameniva pre rok 2016 APPIAS spol.s.r.o. 34133500   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2016 16.6.2016 Zmluva o poskyt.služieb pri zab.zberu elektroodpadu EKOLAMP, s.r.o. 37935887   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2016 7.6.2016 Zmluva o zabezpečení odd.zberu elektroodpadu... ASEKOL SK s.r.o. 45602689   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2016 28.6.2016 Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 23.6.2016 Zmluva o odbere elektroodpadu AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2016 1.4.2016 Zmluva o vykonaní služieb HERBEX spols.r.o. 31427774   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 16.8.2016 Zmluva o zabezp.a financovaní sep.zberu ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2016 2.9.2016 Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP DORSA s.r.o. 47874155   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2016 21.9.2016 Zmluva o prenájme RadioLAN spol.s.r.o. 35892641   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2016 4.10.2016 Zmluva o dielo 87/2016/08431/M/R Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2016 2.9.2016 Zmluva o nájme Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. 50474341   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2016 2.12.2016 Dodatok č.1 k rámcovej zmluve
REAL - K s.r.o. 36521931