Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 378DSp01 26.8.2014 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt.verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 054027 26.8.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2011 12.9.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2014 15.5.2014 Zmluva o sprostredkovaní B4F Slovakia s.r.o. 46112481   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2014 25.8.2014 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP MIM system s.r.o. 36332089   
Detail Zmluva Dodávateľská 4996/2014 12.12.2014 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská SC2014/136 30.12.2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská ID378DSP01 30.12.2014 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 30.12.2014 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľ.a záväzkov AZE Komplex s.r.o. 35909200   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2014 2.7.2014 Dohoda o refundácii mzdy Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Faktúra došlá 14100635 28.11.2014 kamenivo 0/2 Kameňolomy s. r. o. 34121358   
Detail Faktúra došlá 4800000404 28.11.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Faktúra došlá 5800000034 9.2.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 2.2.2015 Zmluva o dotriedení separovaného odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 10.4.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 10.4.2015 Zmluva o verejných službách - balíček služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 21.4.2015 Dodatok k Zmluve o službe
JUSTUR, spol. s r. o. 31102450   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2015 25.4.2015 Zmluva o výkone služieb VYFAKO spol. s. r. o. 36555355   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 1.5.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 1.4.2015 Zmluva o dodávke nových verzií Marek Sazima - CAN 49602322