Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 12.10.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 88/2017/08431 (20/2017) Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 25.10.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 76/2017/08431 (17/2017) Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2017 2.11.2017 Zmluva o prenájme J&D Trade Holding s.r.o. 47746301   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2017 29.9.2017 Zmluva o združených dodávkach zemného plynuč.SC2017/203/Technické služby Stará Turá MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2017 15.11.2017 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 42025524   
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 23.11.2017 Dodatok č.1 k ZoD č.017/2017 Norma s. r. o., p. Micka 34148159   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 1.12.2017 Zmluva o dielo Alumatic, s.r.o. 46007059   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2017 29.11.2017 Kúpna zmluva MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2017 15.12.2017 Dodatok 8 k Zmluve 1010022006 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 3.1.2018 Zmluva o odpadoch obec Hrachovište Obec Hrachovište 00311626   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 1.2.2018 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt.ver.služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 7.3.2018 Dodatok o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmuve Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 15.2.2018 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve - pohonné hmoty REAL - K s.r.o. 36521931   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 12.3.2018 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní PZS MEDCARE, s. r. o. 36749176   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2018 18.5.2018 Zmluva o dielo č.29/2018/08431 Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2018 18.5.2018 Zmluva o dielo č.30/2018/08431 Cesty Nitra a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2018 22.5.2018 ZMluva o poskytovaní osobitných zliav z cien Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 4.4.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti Martin Ozimý - Ozi.M 51294109   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 13.6.2018 Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č.LZC/18/10498 VÚB Leasing, a.s. 31318045   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 1.5.2018 Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení a financovaní triedeného zberu ELEKOS 37857690