Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2016 28.6.2016 Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 23.6.2016 Zmluva o odbere elektroodpadu AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2016 1.4.2016 Zmluva o vykonaní služieb HERBEX spols.r.o. 31427774   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 16.8.2016 Zmluva o zabezp.a financovaní sep.zberu ELEKOS 37857690   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2016 2.9.2016 Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP DORSA s.r.o. 47874155   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2016 21.9.2016 Zmluva o prenájme RadioLAN spol.s.r.o. 35892641   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2016 4.10.2016 Zmluva o dielo 87/2016/08431/M/R Cesty Nitra a.s. 344128344   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2016 2.9.2016 Zmluva o nájme Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. 50474341   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2016 2.12.2016 Dodatok č.1 k rámcovej zmluve
REAL - K s.r.o. 36521931   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 2.11.2016 Nájomná zmluva 3W Slovakia s.r.o. 36746045   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 1.7.2016 Rámcová zmluva RZ-ZSE-0701206-03 ENVI-PAK, a. s. 3585010   
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 1.7.2016 Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0723201501-A ENVI-PAK, a. s. 3585010   
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2016 1.7.2016 Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE1020201513-A ENVI-PAK, a. s. 3585010   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2016 1.7.2016 Zmluva o prevádzke triedeného zberu č.ZP-ZSE0715201501-A ENVI-PAK, a. s. 3585010   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2016 28.11.2016 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke zemného plynu č.SC2014/136/Tech.služby St.Turá MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2016 28.11.2016 Rámcová zmluva REAL - K s.r.o. 36521931   
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2016 1.1.2017 Zmluva č.01/17 OPP Ľubica Antálková - FIRE+SAFE 50570536   
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2016 2.1.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 2.1.2017 Zmluva o prenájme VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 11.1.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dolné Srnie 00311511