Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 3.8.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 3.8.2015 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP EÚ mechanika s.r.o. 36301884   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 18.12.2015 Dodávka plynu na rok 2016 MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 4.1.2016 Reklamné zariadenia - Dodatok č 3 VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 8.6.2015 Zmluva o odbere odpadových plastov DURAMOL s.r.o. 36359203   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2014 10.10.2014 Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 Zberné suroviny, a. s. 35701986   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 24.8.2012 Rámcová zmluva o spolupráci Falc.com s.r.o. 36691178   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 19.1.2016 Zmluva o pripojení RadioLAN spol.s.r.o. 35892641   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9626941 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9632691 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9627108 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytnutí osobitých zliav Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2016 10.2.2016 Dohoda o preložke SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2016 5.2.2016 Zmluva o vzájomných plneniach v OH AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2016 5.2.2016 Zmluva o zhodnocovaní VŽP ALATERE s.r.o. 47158166   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2016 19.4.2016 Zmluva č.130416/1424 na odber a prepravu odpadov ... VYFAKO spol. s. r. o. 36555355   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2016 2.5.2016 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP Materská škola, p. Sládková 36129453   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 19.5.2016 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2016 16.6.2016 Zmluva o poskyt.služieb pri zab.zberu elektroodpadu EKOLAMP, s.r.o. 37935887   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2016 7.6.2016 Zmluva o zabezpečení odd.zberu elektroodpadu... ASEKOL SK s.r.o. 45602689