Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

PAPIER

V minulosti patril papier medzi najpoužívanejšie obalové materiály. Dnes ho síce plastového obaly vo väčšine prípadov nahradili, no i tak jeho spotreba stále stúpa. Samotný výrobný proces papiera má množstvo nepriaznivých účinkov na životné prostredie. Hlavným problémom je odlesňovanie, za ktorým nasleduje znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy. Papier tvorí asi 20% z celkového odpadu. Patrí medzi najľahšie recyklovateľné materiály. Vďaka jeho separácii a recyklácii šetríme stromy. Jedna tona papiera zachráni približne 17 stromov, 100 ton papiera zachráni približne 1 hektár lesa, šetríme primárne suroviny ako je drevo, neznečisťuje sa ovzdušie a šetrí sa energia.

202106041528310.1

 


 

202106041528310.2
202106041528310.3

 RECYKLAČNÉ SYMBOLY PAPIERA:

202106062229430.papier
Publikované: 21.3.2021 | Aktualizácia: 6.6.2021