Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

BIO

Zber kuchynského bioodpadu má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach, jeho následné zhodnotenie v kompostárni  možno využiť ako hnojivo napríklad na verejnú zeleň a zároveň si pri jeho triedení  ľudia uvedomujú  koľko potravín končí  v koši zbytočne.

 

 Čo patrí do kuchynského bioodpadu?

 • všetky tuhé a pevné časti z prípravy jedál rastlinného a živočíšneho pôvodu

 • všetky nespotrebované zvyšky jedál a potravín vrátane tých pokazených alebo po záruke (bez obalu!)

 • vrecká z čajov a usadeniny z kávy

 • potraviny po záruke vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb)

 • chlieb, pečivo, ryža, cestoviny, strukoviny a pod.

 • zaváraniny bez sklených alebo iných obalov a tekutej časti

 • ovocie a zelenina

 • vajcia a škrupiny z vajec

 • použité papierové vreckovky

 • kompostovateľné vrecká (certifikované!)

 

 Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu?

 

 • jedlé oleje a tuky (patria do nádob na jedlé oleje)

 • tekuté zvyšky potravín (polievky, omáčky a pod.)

 • zvierací trus

 • obaly z potravín

 • obaly po konzumácii jedla

 • kávové kapsule, cigaretové ohorky

 • veľké kosti (špikové kosti, rebrá a pod.)

 • nepotravinové výrobky ako plienky,

 • obsah vysávača a pod.

 • necertifikované kompostovateľné vrecká

 


 

Aby v kompostárni vznikol kvalitný kompost je potrebné dávať do hnedých nádob len kuchynský bioodpad. A preto vzniká otázka, v čom takýto odpad vyhadzovať. V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách? Najvhodnejšie je vyhadzovať kuchynský odpad bez obalu, teda zbierať ho napríklad do vedra, ktoré sa po vysypaní odpadu použije znova.  Druhou možnosťou je používanie kompostovateľných vreciek . V prípade, že kompostovateľné vrecká nepoužívate, použite radšej papierové. Ostatné obaly znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej a využívať.

Vďaka triedeniu bioodpadu vrátime prírode to, čo si berieme a zároveň pomôžeme obmedziť množstvo odpadu na skládkach.

Formulár

Publikované: 21.3.2021 | Aktualizácia: 25.7.2023