Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ako to bude fungovať?

 

Poverení pracovníci označia Vaše nádoby na komunálny odpad originálnym RFID čipom. Na triedenie plastu, papiera a kovov budú používané vrecia ako doteraz, no tie sa budú označovať jednorazovými nálepkami s QR kódom, ktoré každá domácnosť dostane. V prípade, že sa vám nálepky minú, nové si môžete vyzdvihnúť na Technických službách. Pri zbere odpadu budú kódy elektronicky zaznamenávané a vytvoria prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Na triedenie skla sa bude používať aj naďalej zelený zvonový kontajner. 


 Evidencia bude prebiehať v troch fázach - v prvej - budú označené nádoby na odpad originálnym RFID kódom a vrecia QR kódom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná. Poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia v našom meste.

Evidencia z rodinných domov nám umožní poznať produkciu odpadu na úrovni domácnosti a následne v budúcnosti vytvoriť spravodlivý systém poplatkov za komunálny odpad. Poverení pracovníci označia vaše nádoby na zmesový komunálny odpad trvalým RFID čipom. Na triedenie plastu, papiera a kovov používajte vrecia ako doteraz. Budete ich označovať jednorazovými nálepkami s QR kódom. Na triedenie skla používajte zelený zvonové kontajnery. Aj v tomto prípade budú kódy elektronicky zaznamenávané pri zbere odpadu a vytvoria prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Vďaka týmto dátam vás za zodpovedný prístup k odpadu budeme môcť neskôr odmeniť. 

Publikované: 21.9.2021 | Aktualizácia: 15.11.2021