Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Evidencia - RODINNÉ DOMY

202207071405440.aktuality-web-tsst-6

Poverení pracovníci označli Vaše nádoby na komunálny odpad originálnym RFID čipom. Na triedenie plastu, papiera a kovov sa používajú vrecia označené jednorazovými nálepkami s QR kódom. Pri zbere odpadu sú kódy elektronicky zaznamenávané a vytvárajú prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Evidencia z rodinných domov nám umožňuje poznať produkciu odpadu na úrovni domácnosti a následne v budúcnosti vytvoriť spravodlivý systém poplatkov za komunálny odpad.

 1. Zber komunálneho odpadu a bioodpadu

Zber komunálneho odpadu a bioodpadu bude prebiehať rovnako ako do teraz, no navyše sa pomocou zariadenia na smetiarskom aute naskenuje RFID kód z vašej nádoby do systému a tým sa vytvorí prehľadná štatistika o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti.

 

2. Zber triedených zložiek - PLASTY, KOVY, PAPIER A SKLO

  • každý druh triedeného odpadu má svoju vlastnú nálepku s popisom PLASTY, PAPIER a KOVY
  • triedené zložky (okrem skla*) sa budú dávať do plastových vriec**, ktoré sa po naplnení označia nálepkou s QR kódom daného odpadu a v deň zberu sa vyložia pred dom - pracovník technických služieb načíta QR kód pomocou čítacieho zariadenia a to odošle údaje do systému
  • neoznačené vrecia sa vyvážať nebudú
  • *na triedenie SKLA sa z dôvodu bezpečnosti pri manipulácii nebudú používať vrecia ale zelené zvonové kontajneri, ktoré budú naďalej dostupné na kontajnerových státiach
  • **vrecia na triedený odpad budú pracovníci počas každého zberu triedených zložiek rozdávať domácnostiam = koľko vriec s triedeným odpadom zoberú toľko nových vriec domácnosť dostane
  • v prípade, že sa vám nálepky minú, nové si môžete bezplatne vyzdvihnúť na Technických službách v Starej Turej (tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350)

 

 

Rodinné domy, ktoré majú na svojich uliciach umiestnené aj kontajnery na triedený odpad, môžu zatiaľ používať aj tie (v takomto prípade nie je nutné vrecia označovať QR kódom). Postupne budú tieto kontajnery odobrané a zber triedeného odpadu bude prebiehať na základe kalendára zvozu separovaného odpadu (vrecia sa budú označovať QR kódmi). Kalendár zvozu, resp. frekvencia zvozov sa môže v budúcnosti na základe elektronickej evidencie odpadu upraviť podľa potreby.

 

Brožúra - elektornická evidencia v rodinných domoch

K stiahnutiu

202211100816320.1
202211100816320.2
Publikované: 21.9.2021 | Aktualizácia: 10.11.2022