Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Evidencia - BYTOVÉ DOMY

202208111311110.aktuality-web-tsst-8

Ako prebieha evidencia odpadov v bytových domoch

Všetky kontajnery na kontajnerových stojiskách sú rovnako, ako v rodinných domoch označené špeciálnymi RFID kódmi, ktoré sa počas vývozu zaznamenávajú zariadením umiestneným na zberovom vozidle. Ku každému bytovému domu je priradené konkrétne kontajnerové stojisko. Po vývoze odpadu zberovým vozidlom sa všetky prijaté množstvá z jednotlivých kontajnerových stojísk rozpočítajú medzi počet obyvateľov z bytových domov. Na základe týchto informácií vieme napríklad upravovať frekvenciu vývozov, znižovať alebo zvyšovať počet kontajnerov alebo sledovať, ktoré nádoby neboli vyvezené. 

 

202208111321120.whatsapp-image-2022-08-11-at-13-14-20-1
202208111317330.whatsapp-image-2022-08-11-at-13-14-20
Publikované: 10.11.2021 | Aktualizácia: 11.8.2022