Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Zoznam už označených ulíc

Elektronická evidencia odpadov sa bude spúšťať postupne tak, ako budú pribúdať ulice s už označenými nádobami. Ulice, ktoré už majú nádoby označené preto môžu QR kódy na triedený odpad využívať.

Ku dňu 29.12.2021 sú označené tieto ulice:

 • ulica 8. apríla
 • ulica Dibrovova
 • ulica Kozmonautov
 • ulica Družstevná
 • ulica Holubyho
 • ulica Podjavorinskej
 • ulica Uhrova
 • ulica Hviezdoslavova 
 • ulica Boženy Němcovej
 • ulica Štúrova
 • ulica Sasinkova

Rodinné domy, ktoré majú na svojich uliciach umiestnené aj kontajnery na triedený odpad, môžu zatiaľ používať aj tie (v takomto prípade nie je nutné vrecia označovať QR kódom). Postupne budú tieto kontajnery odobrané a zber triedeného odpadu bude prebiehať na základe kalendára zvozu separovaného odpadu (vrecia sa budú označovať QR kódmi). Kalendár zvozu, resp. frekvencia zvozov sa môže v budúcnosti na základe elektronickej evidencie odpadu upraviť podľa potreby.

Publikované: 10.11.2021 | Aktualizácia: 29.12.2021