Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Evidenčný systém odpadov ELWIS – krok za krokom

 1.   OZNAČENIE NÁDOB 

Poverený pracovník označí vaše nádoby so zmesovým komunálnym odpadom a bioodpadom (ďalej ZKO) trvalým RFID kódom, resp. budú označené pri prvom zbere. Pri registrácii novej nádoby na ZKO prebehne označenie pri jej preberaní­ na technických službách s inštrukciou na jeho inštalovanie. Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Vďaka tomu ušetríme peniaze za vyprázdňovanie poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie. Na triedenie bioodpadu použite hnedé zberné nádoby na stojiskách pri bytových domoch, hnedé nádoby v rodinných domoch alebo záhradné kompostéry.

 

202109211554030.foto3

 

2. TRIEDENÝ ODPAD


V Starej Turej budeme evidovať aj triedený odpad. Pri bytových domoch budú nádoby označené RFID snímačom. Obyvatelia rodinných domov dostanú bezplatne nálepky s QR kódom, ktoré je pri vyložení vriec s vytriedeným odpadom potrebné umiestniť do stredu vreca. Pri triedení odpadu dbajte na správne označovanie vriec, nálepkami s korektným označením druhu odpadu. Takto označené vrecia sú pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť pred bránu. V prípade, že sa vám nálepky minú, môžete si ich vyzdvihnúť na technických službách.

 

202109211554030.foto4

 


 

202109211554040.foto7
202109211554040.foto6

 

3. ZBER ODPADU A EVIDENCIA

Evidenciu odpadu budú vykonávať poverení pracovníci v deň zberu zo stojísk alebo z pred rodinných domov, ako doteraz. Obyvatelia rodinných domov - nádoby alebo vrecia s odpadom vyložte v deň zberu pred bránu. Pracovník odpadovej služby pri každom zbere zaeviduje RFID alebo QR kód do systému. Ak vaše nádoby alebo vrecia s odpadom nebudú korektne označené, nebudú odvezené.

 

202109211554040.foto5

 

4. VYHODNOCOVANIE ZOZBIERANÝCH ÚDAJOV

Každá zaevidovaná nádoba alebo vrece sa automaticky priradí k domácnosti alebo stojisku. Vďaka tomu budeme vedieť, kde a v akom množstve odpad vzniká a informácie o produkcii odpadu z konkrétnych domácností a ostatných subjektov v samospráve.

Údaje o množstve ZKO a triedeného odpadu budeme pravidelne vyhodnocovať. Poctivým triedením predídeme skládkovaniu veľkého množstva odpadu. Systém nám umožní prijať opatrenia, ktoré ušetria peniaze za vývoz a skládkovanie odpadu. 

Na základe týchto podkladov môžeme odmeniť domácnosti, ktoré dosiahnu najlepšie výsledky pri triedení a do budúcna pripraviť systém odmien pre všetky domácnosti, ktoré budú k odpadu pristupovať zodpovedne.

 

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

 

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis

Publikované: 21.9.2021 | Aktualizácia: 11.8.2022