Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Asfaltovanie parkoviska - prieskum trhu -september 2013

Názov zákazky:                               Asfaltovanie parkoviska na nám.Dr.Schweitzera

                                                      

    Rozmer:                                        280 m2 , ABS hrúbka 5 cm

    Predpokladaná hodnota:                3 200 €

    Dátum vyhlásenia:                        23.9.2013

    Dátum dodania cenovej ponuky:    najneskôr do 30.9.2013

    Miesto dodania:                            Nám.Dr.Schweitzera Stará Turá