Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Dodávka pneumatík -celoročný dezén - prieskum trhu - september 2013

Názov zákazky:                               Dodávka pneumatík  6 ks - celoročný dezén

                                                      

    Rozmer:                                        11,00 x R20

    Predpokladaná hodnota:                1 650 €

    Dátum vyhlásenia:                        23.9.2013

    Dátum dodania cenovej ponuky:    najneskôr do 30.9.2013

    Miesto dodania:                            Technické služby Stará Turá