Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Výzva na dodávku posypového materiálu - prieskum trhu - september 2013

Názov zákazky:                               Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu s dopravou

                                                       na Tech.služby Stará Turá   cca  500 t

    Frakcia:                                       0-4, 4-8  v pomere 1:2

    Predpokladaná hodnota:                5 400 €

    Dátum vyhlásenia:                        5.9.2013

    Dátum dodania cenovej ponuky:    najneskôr do 16.9.2013

    Miesto dodania:                            Technické služby Stará Turá