Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Likvidácia detského ihriska + recyklácia betónov - prieskum trhu -október 2013

Názov zákazky:                              Likvidácia detského ihriska + múrikov na Ul.SNP pri byt. dome SNP 265

                                                      Recyklácia betónov z detského ihriska a z múrikov

                                                      

    Objem búraného materiálu:          91,94 m3 =  211,46 t

    Predpokladaná hodnota:                4 200 €

    Dátum vyhlásenia:                        30.9.2013

    Dátum dodania cenovej ponuky:    najneskôr do 7.10.2013