Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Dodávka motora na multikaru M25 po kompletnej GO - prieskum trhu - november 2013

Názov zákazky:                              Dodávka motora na multikaru M25 po kompletnej GO

                                                      

    Množstvo:                                   1 ks

    Predpokladaná hodnota:               1 500 €

   Miesto dodania predmetu zákazky: Technické služby Stará Turá, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

    Dátum vyhlásenia:                        14.11.2013

    Dátum dodania cenovej ponuky:    najneskôr do 25.11.2013