Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.-4.štvrťrok 2011

1. Názov zákazky:

    Dodávka dopravného značenia 

    Hodnota zákazky:

    4 211,40 €

    Úspešný uchádzač:

    HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin

 

2. Názov zákazky:

    Dodávka posypového štrku na zimnú údržbu

    Hodnota zákazky:

    5 340 €

    Úspešný uchádzač:

    APPIAS spol.s.r.o., Hrachovište 347, 916 15  Hrachovište

 

3. Názov zákazky:

    Dodávka informačných tabúľ na cintorín

    Hodnota zákazky:

    1 522,92 €

    Úspešný uchádzač:

    ARD SYSTEM s.r.o., P.Mudroňa 5, 010 01 Žilina

 

4. Názov zákazky:

    Výmena okien na Dome smútku

    Hodnota zákazky:

    724,20 €

    Úspešný uchádzač:

    TIGRIS - stolárstvo, Hurbanova 3157/79, 916 01 Stará Turá

 

5. Názov zákazky:

    Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu

    Hodnota zákazky:

    4 545 €

    Úspešný uchádzač:

    KADAS s.r.o., Pod Zámkom 17, 976 13 Slovenská Ľupča

 

6. Názov zákazky:

     Dodávka výbojok na verejné osvetlenie

    Hodnota zákazky:

    2 212,08 €

    Úspešný uchádzač:

    TOMLUX s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

 

7. Názov zákazky:

    Dodávka svietidiel na verejné osvetlenie

    Hodnota zákazky:

    2 040 €

    Úspešný uchádzač:

    ELEKTROINŠTALA s.r.o., Odborárska 27, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

 

8. Názov zákazky:

    Dodávka nožov na SEKO SAM 5

    Hodnota zákazky:

    2 290 €

    Úspešný uchádzač:

    ALBERA Slovensko s.r.o., Štefánikova 373/69, 916 01 Stará Turá

 

9. Názov zákazky:

    Dodávka zámkovej dlažby

    Hodnota zákazky:

    1 632,96 €

    Úspešný uchádzač:

    STABILIT spol.s.r.o., Podjavorínska 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

10. Názov zákazky:

      Dodávka pneumatík na nákladné vozidlá

      Hodnota zákazky:

      1 656 €

      Úspešný uchádzač:

       MET Vrbové, Šteruská 27, 922 03 Vrbové

 

11. Názov zákazky:

      Dodávka svietidiel na verejné osvetlenie

      Hodnota zákazky:

      2 357,10 €

     Úspešný uchádzač:

     TOMLUX s.r.i., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

 

12. Názov zákazky:

      Dodávka monitorovacích ednotiek na vozidlá

      Hodnota zákazky:

      7 942,80 €

     Úspešný uchádzač:

     KomTeS SK s.r.o., Nitrianska 5, 921 01 Piešťany

 

13. Názov zákazky:

       Dodávka kontajnerov na separovaný odpad

       Hodnota zákazky:

       2 933,70 €

      Úspešný uchádzač:

      ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Partizánksa 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice

 

14. Názov zákazky:

    Dodávka regulátora verejného osvetlenia na Ul.Štefánikovej

    Hodnota zákazky:

    3 420  €

    Úspešný uchádzač:

    AKTÉ spols s.r.o., Kvítková 248, 760 01 Zlín