Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2013

1. Názov zákazky:

    Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Swchweitzera

    Hodnota zákazky:

    2 772 €

    Úspešný uchádzač:

    Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra

 

2. Názov zákazky:

    Likvidácia DI na ul.SNP 265 , búranie, recyklácia betónov

    Hodnota zákazky:

    3 383,36  €

    Úspešný uchádzač:

    Jozef Podolan, Sasinkova, 916 01 Stará Turá

 

3. Názov zákazky:

    Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu

    Hodnota zákazky:

    4 416  €

    Úspešný uchádzač:

    Obchod s palivom s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 30, 977 01 Brezno

 

4. Názov zákazky:

    Dodávka svietidiel na verejné osvetlenie

    Hodnota zákazky:

    3 124  €

    Úspešný uchádzač:

    Tomlux s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky