Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2013

1. Názov zákazky:

    Dodávka zámkovej dlažby Haka 6 šedá cca 300 m2

    Hodnota zákazky:

    1 650 €

    Úspešný uchádzač:

    Stabilit spol.s.r.o. Stará Turá

 

2. Názov zákazky:

    Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu cca 500 t

    Hodnota zákazky:

    4 600 €

    Úspešný uchádzač:

    APPIAS spol.s.r.o., Hrachovište

 

3. Názov zákazky:

    Dodávka pneumatiky 11,00 - R 20 6 ks

    Hodnota zákazky:

    1 325 €

    Úspešný uchádzač:

    MET AGRO - Michal Hruška, Trebatice