Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2012

1. Názov zákazky:

    Dodávka svietidiel na verejné osvetlenie

    Hodnota zákazky:

    1 969,55 € (s DPH)

    Úspešný uchádzač:

    TOMLUX s.r.o., Nové Zámky

 

2. Názov zákazky:

    Dodávka zámkovej dlažby HAKA 6, HAKA 8, obrubník cestný

    Hodnota zákazky:

    8 069,91 €

    Úspešný uchádzač:

    STABILIT spol.s.r.o., Stará Turá

 

3. Názov zákazky:

    Dodávka posypovej soli

    Hodnota zákazky:

    3 810,28 €

    Úspešný uchádzač:

    KADAS s.r.o., Slovenská Ľupča

 

4. Názov zákazky:

    Dodávka pracovných oôchranných prostriedkov

    Hodnota zákazky:

    1 193,20 €

    Úspešný uchádzač:

    GLX Slovakia s.r.o., Piešťany

 

5. Názov zákazky:

    Dodávka detských zariadení na ihrisko Slamka

    Hodnota zákazky:

    8 463 €

    Úspešný uchádzač:

    KUPAS s.r.o. Svinná

 

6. Názov zákazky:

    Dodávka umelej trávy

    Hodnota zákazky:

    2 618,10 €

    Úspešný uchádzač:

    MARO s.r.o., Sučany

 

7. Názov zákazky:

    Dodávka komunálneho vysávača

    Hodnota zákazky:

    2 600 €

    Úspešný uchádzač:

    TS MOTORY s.r.o., Vrútky