Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2012

1. Názov zákazky:

    Dodávka programu grafický modul k programu evidencia tech.služieb

    Hodnota zákazky:

    1 325,85 €

    Úspešný uchádzač:

    Marek Sazima - CAN, Svatoplukova 58, 753 01 Hranice, ČR

 

2. Názov zákazky:

    Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu

    Hodnota zákazky:

    4 520,70 €

    Úspešný uchádzač:

    APPIAS spol.s.r.o., Hrachovište

 

3. Názov zákazky:

    Dodávka geodetické zameranie hrobových miest

    Hodnota zákazky:

    1 650 €

    Úspešný uchádzač:

    TOP SET, Stupava

 

4. Názov zákazky:

    Dodávka zemné práce - Parkovisko Slamka

    Hodnota zákazky:

    4 739,20 €

    Úspešný uchádzač:

    Jozef Podolan, Stará Turá

 

Podprahové zákazky:

1. Názov zákazky:

    Oprava ciest tryskovou metódou

    Hodnota zákazky:

    30 450 €

    Úspešný uchádzač:

    Pavel Skála,  793 31 Světlá Hora 419, ČR

 

 

2. Názov zákazky:

    Dodávka priekopovej ramenovej kosačky

    Hodnota zákazky:

    19 980 €

    Úspešný uchádzač:

    Albera Morava s.r.o., Bednářová 1A, 619 00 Brno