Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 29.3.2011 Vypracovanie zámeru na zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na ŽP Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier 36122092  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1010022006 29.3.2011 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 1-6 10.12.2010 Dodatok 1-6 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská GORDP003ZGYH 5.1.2011 Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens 36849553  1 794,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012/08 7.2.2012 Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM. KomTeS SK s.r.o. 44920946  7 068,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012/058 8.2.2012 Poskytnutie služby Komtes-Webdispečink KomTeS SK s.r.o. 44920946  874,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7 14.2.2012 Dodatok 7 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská /2013 8.8.2013 Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Zmluva Odberateľská 1/11 14.2.2012 Zmluva o dielo - zimná a letná údržba INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. 36314641   
Detail Zmluva Odberateľská 00 16.2.2012 Zmluva Breštenský Brešťenský Juraj 17663245   
Detail Zmluva Dodávateľská EPC-P12/01-1 16.2.2012 Zmluva Akte AKTE spol.s.r.o. 42341027   
Detail Zmluva Dodávateľská 2865/2012 2.1.2012 Zmluva na dodávku elektrickej energie MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Zmluva Odberateľská 00 18.3.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu EÚ-Interier s. r. o. 36301884   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 2.4.2012 Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. 36314641  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 00 8.9.2011 Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051  196,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 17.11.2011 Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051  261,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 00 15.6.2012 Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou Pavel Skála 41378482   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 15.6.2012 Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky Albera Morava s.r.o. 26242681  23 976,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.9.2012 Zmluva o elektronických komunikačných službách Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 4.9.2012 Hromadná dohoda o dodatkoch Orange Slovensko, a. s. 35697270