Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022351 14.7.2022 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Rubaninský Miroslav   13,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022352 14.7.2022 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  439,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022353 14.7.2022 odvoz odpadu Lacková Katarína   6,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022354 14.7.2022 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  867,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022355 14.7.2022 práce na príprave festivalu Divné veci Dom kultúry Javorina 36130125  310,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022356 14.7.2022 triedený zber ASEKOL SK s.r.o. 45602689  11 618,65 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022357 14.7.2022 odobratý papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  2 856,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022358 14.7.2022 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  327,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022359 14.7.2022 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  933,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022360 14.7.2022 dovoz vody cisternou Ostrovska Martina   163,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022361 14.7.2022 dovoz vody cisternou Podhradská Jana   51,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022362 14.7.2022 vývoz odpadu z Tesco Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  58,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022363 14.7.2022 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  898,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022364 14.7.2022 terénne úpravy MS CARWASH s.r.o. 53723783  120,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022365 14.7.2022 odvoz odpadu VK Ingsol s.r.o. 44757107  128,40 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2022366 14.7.2022 uloženie odpadu Základná škola 36125121  55,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022367 14.7.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  8,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022368 14.7.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  26,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022369 14.7.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  56,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022370 14.7.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  5,04 EUR