Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2018486 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  326,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018487 23.1.2019 odvoz odpadu Rubaninský Miloš   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018488 23.1.2019 druhotné suroviny papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  583,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018489 23.1.2019 kovový odpad 3R Group, s.r.o. 47005211  468,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018490 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  76,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018491 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  18,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018492 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  7,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018493 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018494 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň ELSTER, s. r. o. 31421482  11,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018495 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň Chirana Energetika, s.r.o. 36303666  33,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018496 23.1.2019 uloženie odpadu Vaško Igor   68,41 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018497 23.1.2019 práce na príprave Vianočných trhov 2018 Dom kultúry Javorina 36130125  362,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018498 23.1.2019 odvoz odpadu Radena Jozef   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018499 23.1.2019 odvoz odpadu Eisele Július, Ing.   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018500 23.1.2019 odvoz odpadu Valúch Pavol   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018501 23.1.2019 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  252,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018502 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  439,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018503 23.1.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  521,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018504 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  177,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018505 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  209,04 EUR