Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2018506 23.1.2019 odvoz odpadu Materská škola 51490609  30,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018507 23.1.2019 odvoz odpadu VK PreVak, s. r. o. 35915749  97,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018508 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  609,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018509 23.1.2019 vývoz odpadu z Tesco Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  72,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018510 23.1.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  573,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018511 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  357,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018512 23.1.2019 odvoz odpadu z ČOV VK PreVak, s. r. o. 35915749  778,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018513 23.1.2019 spotreba vody za 4. štvrťrok 2018 EÚ mechanika s.r.o. 36301884  35,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018514 23.1.2019 druhotné suroviny papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  1 220,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018515 23.1.2019 druhotné suroviny obaly z plastov (polystyrén) DURAMOL s.r.o. 36359203  34,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018516 23.1.2019 za elektroodpad ASEKOL SK s.r.o. 45602689  442,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018518 23.1.2019 reklamné zariadenie Garnex - Adriana Kavická 44157134  214,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018519 23.1.2019 reklamné tabule VEGO MARKETING s. r. o. 45672695  571,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018520 23.1.2019 reklamná tabuľa PADY s.r.o. 36251216  720,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018521 23.1.2019 nájomné za pozemok EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá 35825481  2 050,43 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018523 23.1.2019 reklamné zariadenie RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  120,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018524 23.1.2019 reklamná tabuľa J&D Trade Holding s.r.o. 47746301  180,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018525 23.1.2019 spotreba vody za 2018 ZO Šášnatá Jaroslav Filus   84,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018526 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň Holubyho krajina, s.r.o. 35873400  36,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018527 23.1.2019 uloženie bio odpadu na kompostáreň ALATERE, s.r.o. 47158166  365,15 EUR