Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022287 27.6.2022 odvoz VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  1 104,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022288 27.6.2022 odber papiera Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  2 810,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022289 27.6.2022 odplata za triedený zber ASEKOL SK s.r.o. 45602689  11 260,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022290 27.6.2022 odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina Ingsol s.r.o. 44757107  254,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022291 27.6.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Základná škola 36125121  54,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022292 27.6.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  7,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022293 27.6.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  27,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022294 27.6.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  64,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022295 27.6.2022 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  4,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022296 27.6.2022 dovoz vody cisternou Novotný Ján   196,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022297 27.6.2022 dovoz vody cisternou Fáber Jozef   84,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022298 27.6.2022 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  624,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022299 27.6.2022 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  408,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022300 27.6.2022 odvoz odpadu Pribišová Marcela   9,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022301 27.6.2022 značka ZŤP Rojko Milan   80,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022302 27.6.2022 odvoz vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  489,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022303 27.6.2022 odvoz vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  52,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022304 27.6.2022 odvoz vyseparovaného odpadu Celsur Slovakia 36334448  11,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022305 27.6.2022 odobratie odpadu MOKI s.r.o. 36689092  33,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022306 27.6.2022 uloženie bioodpadu FOLTÍN-SET, s.r.o. 52556093  9,50 EUR