Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2021035 5.3.2021 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  747,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021036 5.3.2021 odvoz odpadu Miličková Renata   15,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021037 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu INJEKTA, a.s. 44266995  28,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021038 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu CHIRANA T. Injekta, a. s. 36794619  28,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021039 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Stančík Igor TEMPO 34549889  9,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021040 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. 36312355  28,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021041 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  14,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021042 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu JUSTUR, spol. s r. o. 31102450  57,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021043 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. 14104199  38,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021044 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Kuric Peter 14126231  19,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021045 5.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  55,80 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2021046 5.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  4,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021047 5.3.2021 druhotné suroviny Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  374,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021048 5.3.2021 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  317,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021049 5.3.2021 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  397,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021050 5.3.2021 uloženie odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  23,42 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2021051 5.3.2021 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  807,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021052 5.3.2021 odvoz odpadu Dlhý Filip   6,64 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2021053 5.3.2021 odvoz odpadu Technotur s. r. o. 36704482  18,07 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2021054 5.3.2021 odvoz odpadu Technotur s. r. o. 36704482  26,34 EUR