Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2021066 8.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  54,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021067 8.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  5,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021068 8.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  3,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021069 8.3.2021 uloženie bioodpadu na kompostáreň Základná škola 36125121  5,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021070 8.3.2021 druhotné suroviny, papier, lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  435,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021071 8.3.2021 odvoz odpadu Neuwirtová Táňa   8,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021021 5.3.2021 použitie plošiny pri čistení zvodov Technotur s. r. o. 36704482  32,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021022 5.3.2021 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  384,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021023 5.3.2021 odvoz odpadu Eliáš Peter   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021024 5.3.2021 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  399,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021025 5.3.2021 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  897,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021026 5.3.2021 odpad Tesco Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  58,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021027 5.3.2021 odvoz odpadu Danihelová Helena   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021028 5.3.2021 odvoz odpadu Sartech Slovakia, s. r. o. 36339822  30,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021029 5.3.2021 odber odpadu z Holubyho chaty Holubyho krajina, s.r.o. 35873400  22,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021030 5.3.2021 zimná údržba Lesotur s. r. o. 36715191  291,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021031 5.3.2021 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  858,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021032 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Celsur Slovakia 36334448  8,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021033 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu HERBEX spols.r.o. 31427774  12,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021034 5.3.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  42,24 EUR