Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022198 20.5.2022 odvoz bioodpadu toSamo 54245541  49,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022199 20.5.2022 odvoz odpadu VK Obecný úrad Višňové   108,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022200 20.5.2022 separácia plastov Obec Hrašné 00311634  174,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022201 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  873,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022202 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Faktúra vyšlá VF2022203 20.5.2022 dovoz materiálu Polláková Mariana   8,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022204 20.5.2022 odvoz odpadu Mierova 5/5 Stavebné bytové družstvo občanov 00587974  35,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022205 20.5.2022 drvenie a odvoz biodpadu Kršková Gabriela   75,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022206 20.5.2022 drvenie a odvoz bioodpadu Sadloň Ján   264,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022207 20.5.2022 prevoz materiálu Fáber Jozef   16,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022208 20.5.2022 odvoz odpadu Reptová Eva   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022209 20.5.2022 druhotné suroviny - lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  494,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022210 20.5.2022 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  124,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022211 20.5.2022 použitie plošiny Rojková Gizela   18,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022212 20.5.2022 odvoz odpadu VK Obec Višňové 60 00312151  88,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022213 20.5.2022 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  895,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022214 20.5.2022 druhotné suroviny papier, lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 965,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022215 20.5.2022 odvoz odpadu VK Ingsol s.r.o. 44757107  144,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022216 20.5.2022 vývoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  58,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022217 20.5.2022 odvoz oodpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  784,80 EUR