Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1911900362 28.3.2019 elektromateriál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  163,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 21905290 28.3.2019 pneumatika , vzdušnica PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  71,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019082 28.3.2019 použitie plošiny Technotur s. r. o. 36704482  24,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019083 28.3.2019 odvoz odpadu Vychlopen Anton   15,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019084 28.3.2019 vývoz odpadu z Tesco Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  58,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019048 26.3.2019 odvoz odpadu VK z Dubníka PreVak, s. r. o. 35915749  299,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019050 26.3.2019 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  873,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019051 26.3.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019052 26.3.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  5,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019053 26.3.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  13,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019054 26.3.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  58,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019055 26.3.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  445,43 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019056 26.3.2019 dovoz siláže Buno Ján   15,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019057 26.3.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  608,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019058 26.3.2019 druhotné suroviny, papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  1 091,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019059 26.3.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  207,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019060 26.3.2019 uloženie odpadu Klimáček Miloš   11,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019061 26.3.2019 uloženie odpadu Štefíková Eva   20,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019062 26.3.2019 uloženie odpadu Gorog Juraj   6,79 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019063 26.3.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  191,28 EUR