Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2019025 20.2.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  61,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019026 20.2.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019027 20.2.2019 uloženie odpadu v zbernom dvore EUR-MED, s.r.o. 46154671  36,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019028 20.2.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  581,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019029 20.2.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  201,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019030 20.2.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  354,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019031 20.2.2019 odvoz odpadu Michalec Ján   12,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900509 19.2.2019 led lampa, skrutkovač račňový Forch Slovensko s.r.o. 35602210  244,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100001 19.2.2019 dosky na lavičky STOLÁRSTVO Marián Krištof 43326463  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019021504 19.2.2019 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51900153 19.2.2019 servis NM 047 BZ AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  745,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51900142 19.2.2019 servis NM 788 BM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  982,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005 19.2.2019 odobratie stavebnej sute Podolan Jozef 3459617  52,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 219003246 19.2.2019 internet RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 39300219 19.2.2019 ročná uzávierka - mzdy, personalistika SOFTIP, a. s. 36785512  186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 39300195 19.2.2019 ročná uzávierka - účtovníctvo SOFTIP, a. s. 36785512  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000002889 19.2.2019 hadice HADICE SERVIS s.r.o. 35846054  36,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 19000250 19.2.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 399,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011910353 19.2.2019 el.energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011910354 19.2.2019 el.energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR