Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022177 20.5.2022 uloženie odpadu INŠTALA ST s.r.o. 44748213  5,99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022178 20.5.2022 odvoz odpadu Medňanská Kvetoslava   14,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022179 20.5.2022 dovoz materiálu Buno Ján   16,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022180 20.5.2022 starostlivosť o vojnové hroby Mesto Stará Turá 00312002  1 077,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022181 20.5.2022 odvoz odpadu Durec Marek   6,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022182 20.5.2022 odvoz odpadu Hornáček Marián   6,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022183 20.5.2022 uloženie odpadu Dinga Vladimír, Ing.   38,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022184 20.5.2022 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  777,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022185 20.5.2022 použitie plošiny Technotur s. r. o. 36704482  20,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022186 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  343,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022187 20.5.2022 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  258,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022188 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  890,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022190 20.5.2022 odvoz bioodpadu toSamo 54245541  45,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022191 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  465,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022192 20.5.2022 odobratie polystyrénu DURAMOL s.r.o. 36359203  26,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022193 20.5.2022 drvenie a odvoz bioodpadu Strelník Boris   49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022194 20.5.2022 železný šrot 3R Group, s.r.o. 47005211  545,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022195 20.5.2022 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  463,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022196 20.5.2022 príprava jarných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  547,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022197 20.5.2022 odber-sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 029,31 EUR