Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá VF2019572 31.12.2019 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  825,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019573 31.12.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  414,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019574 31.12.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  311,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019575 31.12.2019 odvoz odpadu VK Slovák Peter   63,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019576 31.12.2019 odvoz odpadu Kubišová Marcela   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019577 31.12.2019 odvoz odpadu Vychlopen Peter   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019278 31.12.2019 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  841,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019579 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  65,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019580 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Základná škola 36125121  46,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019581 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  5,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019582 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019583 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  13,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019584 31.12.2019 odvoz odpadu Dubravčík Miroslav   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019585 31.12.2019 odvoz odpadu Samek Milan   28,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019587 31.12.2019 odvoz odpadu VK FOHAS, s. r. o. 36891352  38,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019588 31.12.2019 odvoz odpadu Sabo Viktor   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019589 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  24,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019590 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  518,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019591 31.12.2019 odobratie kovového odpadu TAVAL, s.r.o. 31731741  759,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019592 31.12.2019 uloženie odpadu Seto stav s.r.o. 47945320  45,60 EUR