Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023271 23.5.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023274 23.5.2023 utierky MOOIA, s.r.o. 48092932  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023272 23.5.2023 el.energia , VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023275 23.5.2023 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  117,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023232 22.5.2023 brzdový strmeň AVE-MOTO, s.r.o. 34144293  380,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023233 22.5.2023 ložisko, brzdové platničky Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  163,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023234 22.5.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 692,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023236 22.5.2023 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  227,50 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023237 22.5.2023 podpora APV SOFTIP, a. s. 36785512  258,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023180 19.5.2023 drvenie a odvoz odpadu toSamo 54245541  307,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023181 19.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  772,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023182 19.5.2023 vývoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  67,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023183 19.5.2023 drvenie a odvoz bioodpadu Slovenský zväz záhradkárov 34054847  76,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023184 19.5.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  168,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023185 19.5.2023 druhotné suroviny - papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  730,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023186 19.5.2023 spracovanie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  625,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023187 19.5.2023 odplata za triedený zber odpadov ASEKOL SK s.r.o. 45602689  13 242,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023188 19.5.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  6,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023189 19.5.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  4,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023190 19.5.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  25,90 EUR